-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مهر ۹, جمعه

خارجیان باید له افغانستانه ووزی

١٩٨٨: گلبدین و مولوی خالص با ریچارد کر، سفیر امریکا 
در پاکستان.