-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ شهریور ۲۲, دوشنبه

فتح الله گولن، اردوغان را تهدید کرد

متهم اصلی کودتای اخیر ترکیه می گوید که سربازان من آمادۀ قومانده اند.


روحانی در تبعید و مخالف دولت آنکارا در پیام ویدئویی دولت ترکیه را تهدید و اعلام کرد: سربازان من در حالت آماده باشند تا به هنگام دستور دست به کار شوند. ترکیه به زودی با تهدید جدیدی علیه دولت منتخب روبرو می شود.

به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه دیلی صباح، فتح الله گولن، روحانی در تبعید و مخالف دولت ترکیه در این پیام جدید آورده است: تمامی سربازان من در انتظار دستور هستند و در حالت آماده باشند تا فعالیت خود را آغاز کنند.
وی همچنین خطاب به حامیانش گفت: شما سربازان می توانید هر چیزی را که می خواهید فتح کنید. سربازان من چون دستوری ندارند در حالت آماده باش به سر می برند.
درحالی که جنبش منسوب به فتح الله گولن هرگونه دخالت در کودتای جون سال جاری میلادی در ترکیه را رد کرده اما گولن با انتقاد از مردمی که علیه کودتا به خیابان های ترکیه آمدند، باعث خشم و انزجار شده است.
در 22 جون سال جاری میلادی گولن از مردم ترکیه خواست تا در سراسر این کشور گردهم آیند و علیه دولت آنکارا دست به راهپیمایی بزنند.
درپی ناکامی این کودتا، دولت ترکیه بسیاری از مدارس متعلق به گولن را در این کشور تعطیل کرد و بسیاری از سربازان، افسران، آموزگاران و مقام های دولتی را به ظن ارتباط با وی دستگیر و از کار معلق کرده است.