-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ شهریور ۲۵, پنجشنبه

انتقاد شدید حامد کرزی از دکترغنی و امریکا

کرزی به طالبان مشوره می دهد که خواسته های شان را واقع بینانه مطرح کنند تا به حیث یک جریان ضد صلح معرفی نشوند.


خبرگزاری رویترز گزارش داد که حامد کرزی رئیس جمهور سابق، ازین که نیروهای امریکایی به تازه گی اجازه یافته اند که علیه طالبان به طور آزادانه جنگ را ادامه دهند، به شدت انتقاد کرده و گفته است که این مسأله حاکمیت ملی افغانستان را بیشتر تضعیف می کند.  
کرزی که به فعالیت های خویش برای حضور در عقب صحنه های سیاست افغانستان ادامه می دهد، دریک گفت و گو همچنان از شبه نظامیان اسلامی ( طالبان) خواست که در طرح خواسته های خویش واقعبین باشند تا به عنوان مانعی در راه صلح شناخته نشوند. 
کرزی با اشاره به تصمیم بارک اوباما در ماه جون در جهت تغییر نقش اردوی امریکا و گرفتاری جنگی در افغانستان اظهار داشت که رئیس جمهور امریکا چطور می تواند اجازه بدهد که سربازانش خود به خود در افغانستان حملاتی را انجام دهند؟ 
آیا ما درین جا حکومتی نداریم؟ آیا کشور ما صاحب حاکمیت ملی خود نیست؟

اشاره: منظور حامد کرزی این است که درخواست آغاز مجدد عملیات نظامی از سوی نظامیان امریکایی از سوی دکترغنی صورت می گیرد و امریکایی ها خود به خود به چنین کاری متوسل نمی شوند.