-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ شهریور ۱۷, چهارشنبه

مقدمه جنگ عربستان و ایران بر سر مدیریت خانه کعبه آغاز شده است. مرحله بعدی، یک دور جنگ گرم خواهد بود و عربستان در قعر یک جنگ داخلی فرو خواهد رفت. تصدی خانه کعبه یکی از اختلافات بنیادی بین ایران شیعه و عربستان وهابی است.