-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ شهریور ۱۸, پنجشنبه

یعنی فریب دادن جنرال دوستم این چنین ساده است؟

جنرال دوستم در منازعۀ خاکسپاری امیر شاه حبیب الله کلکانی زیر زبانی گفت که «فرهنگیان» به من غلط فهماندند. این فرهنگیان، حالا افشا شدند. یکی ازین فرهنگیان، جبار قهرمان و دیگرش لالی حمید زی است. 
لالی حمیدزی وکیل مردم کندهار درگفت و گو با تلویزیون شمشاد، با خوشرویی و رضایت ابراز داشت که جنرال دوستم را در برابر خاک‌سپاری شاه کلکانی او و جبار قهرمان ایستاد کردند ورنه در بین پشتون ها والله گر یک نفر را پیدا می کردی که ...