-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ شهریور ۱۶, سه‌شنبه

این رشته حملات، سر آغاز یک انفجار چند جانبه در جنگ افغانستان است. پاکستان درمتن قضیه، زیر فشار هند قرار گرفته است. این طور به نظر می رسد که بحران موجود به یک جنگ قومی عبور کند. تغییرات قهقرایی شتاب گرفته است و سیاستگران را با خود می کشاند.