-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مهر ۸, پنجشنبه

توفان فیس بوکی، کرزی را دست کم در لفظ از انحراف بیرون آورد

مگر هیچ عاملی دیگر قادرنیست که نقشه مغزی و دماغی کرزی را متحول کند. او درچاه مکروهات فرو افتاده است.حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان ادعا دارد که او نه گفته است که طالبان حق گرفتن جای و یا کدام ولایت در افغانستان را دارند، بلکه منظورش این بوده که جنگ کنونی میان افغان ها به دستور خارجی ها صورت می گیرد و باید جلو این جنگ گرفته شود.

حامد کرزی اخیراً در یک مصاحبه با بی‌بی سی گفته بود "طالبان از کجا هستند؟ طالبان افغان هستند؟ اگر افغان هستند پس یک قوت افغان می آید و یک جایی را می‌ گیرد، ما هم افغان هستیم. پس در صورتی که ما یک جایی را می‌ گیریم ما چه حق داریم؟"