-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ شهریور ۱۵, دوشنبه

هفته آخر زنده گی امیرحبیب الله کلکانی

حبیب الله کلکانی: ولله قسم اگر در فکر خود باشم آغا... غیر از سر زندۀ شما مرد ها که یک دوره خوب زدیم و از یک
سر اوغانستان تا به دیگر سرش، شانه به شانه شمشیر زدیم، چیز دیگر نمی خواهم... آدم یک دفعه می میرد نه صد دفعه!


کتاب را دانلود کنید: