-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مهر ۹, جمعه

بچه گلبدین کلان تر از دهان خود گپ میزند. او لااقل تاریخ شکست های پدرش را مرور کند، عبرت خواهد گرفت. او حالا از «زور!» سخن می گوید و دیگران را به مبارزه می طلبد. هنوز خیلی زود است. نوبت زور رسیده نی است. زمان چنین نوبت زیاد هم دور نیست. یادداشت وی را نزد خود ثبت کنید تا نگوید که من چنین نگفته بودم.