-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ شهریور ۱۷, چهارشنبه

کرزی، ثابت کن که ملاعمر، یک کود محض اطلاعاتی نبودآقای کرزی، اگر ملاعمر عالم بود، از چه رو همراه با تکاوران امریکایی برای به دام انداختن وی پیشگام شدی. چرا به زور امریکا جانشین آن «پادشاه» عالم شدی. تو لیاقت داشتی یا آن عالم دین؟ کرزی صاحب، در زمانش سعی بسیار کردی تا کرسی نماینده گی بین المللی طالبان را تحصیل کنی. 
تحت رهبری مدبرانه شما، ظرف پانزده سال، صدها هزار پشتون پیرو ملاعمر جان خود را از دست دادند. حالا با این فرافگنی های بی هنگام، زود تر کدام پاره گی ها را می توانی بدوزی و بخیه بزنی؟
هنوز یک پرسش درشت و آزار دهنده در اذهان عامه باقی است که اگر به آن جواب دادی، همه مصلحتاً از بهر خاکسپاری آن دجال واحد العین مفروض، رضایت نشان خواهند داد. بیا اثبات کن که ملاعمر یک کود اطلاعاتی محض نبود، به راستی یک رهبر بود. یک تصویر، یک رسامی، یک شاهد صادق و یک مدرک عقل پسند ارایه کن که ملاعمر مواصفاتی داشت که تو نداشتی و مواصفاتی تو داشتی و ملاعمر نداشت. نشود همان ملاعمر تو بوده باشی و آن مجاهد خون آشام، سایه خودت بوده باشد؟
حال، کشور باردیگر به پرتگاه نزدیک شده است. این بار پرتگاهیست که همه در آن نگونسار می شوند. بدبختانه، به همان مرزی رسیده ایم که هم شما و هم دیگران از آن می هراسیدند.