-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مهر ۹, جمعه

صلاح الدین ربانی درهمایش امروز، مسئولیت خیزش مردم علیه کرزی را از گردن خود بچ کرد و گفت: کسانی که در تالار به کرزی توهین کردند به جمعیت منسوب نیستند.
صلاح الدین خان راست میگویی! مردمی که چنین کردند، وابسته به جنبش مردم اند، نه جمیعت.