-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ شهریور ۲۶, جمعه

همزمان با سفر دکتر غنی به دهلی، یک فیلم جدید هندی به نام (بیست ویک) درسینما های هند به نمایش در آمد. درآن فیلم تاریخی نشان داده می شود که حدود ده هزار تن از قوم اورکزی بالای یک معبد سیکهه ها حمله ور می شوند. سکهه ها چنان از خود رشادت نشان می دهند که حدود پنج هزار تن از افغان ها کشته می شوند و عملیات شان برای فتح مرکز سیکهه ها ناکام می ماند. شاید اکران این فیلم امری تصادفی باشد.