-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مهر ۶, سه‌شنبه


اگر فردی برای یک روز هم در زنده گی خود، در امور سیاسی چه مثبت و چه منفی، سروکله زده باشد، مثل حامد کرزی ابراز نظر نمی کند. در روح و روان حامد کرزی چیزی ناگوار اتفاق افتاده است؛ ورنه، این چنین با بی پروایی آشکار از پسآمد های گفتارش، از آدم کشی و خون ریزی تروریست ها حمایت نمی کرد. او تمام پل های همزیستی و تفاهم سیاسی در عقب خود خراب کرده است. او دیو درون خویش را که سال ها از بهر سیاست، به زنجیر بسته بود، یک باره رها کرده است.