-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ شهریور ۲۴, چهارشنبه

همزمان با سفر دکترغنی به دهلی، روزنامه داون چاپ پاکستان نوشته است که سخنگوی وزارت خارجه آن کشور درخواست افغانستان را برای ورود کاروان های بازرگانی به بندر واگه از طریق خاک پاکستان رد کرده بود. این روزنامه اکنون خبر داده است که در معاهده دوجانبه ترانزیتی بین افغانستان وپاکستان ( اپتا) انتقال اموال از هند از راه پاکستان تذکر نیافته (مگر) پاکستان اجازه دریک اقدام ویژه اجازه میدهد که میوه جات افغانستان از طریق بندر واگه به هند انتقال یابد.