-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ شهریور ۲۸, یکشنبه

احتمال آماده گی استاد سیاف به تشکیل «حکومت مؤقت»

اکثرجناح ها از سازش یک جانبه بین ارگ و حکمتیار مضطرب شده و خطر خلاء قدرت نیز تا ده روز دیگر متصور است.


با آغاز شمارش معکوس برای ختم «مشروعیت» دو سالۀ حکومت وحدت ملی، چرخش اخبار و آوازه ها نیز دو باره سرعت گرفته است. 
زمان دو سالۀ توافق نامه حکومت «وحدت ملی» ده روز بعد، منقضی می شود. براساس محاسبۀ جناح دکترغنی، ده روز بعد، مشروعیت حکومت پایان نمی پذیرد؛ صرفن، مشروعیت مصلحتی «ریاست اجرائیه» ختم می شود. برنامه ریزی شده بود که همزمان با پوره شدن موعد دو ساله توافق اولیه، ریاست اجرائیه رسمن ملغا اعلان شود و در صورت بروز کدام واکنش نظامی از سوی ائتلاف شمال، قوت های جنرال دوستم و حکمتیار به طور مشترک، اوضاع را در کنترول خود گیرند.

مجموعه مسایل سری و علنی بیانگر این نگرانی است که ممکن است یک خلاء قدرت به میان آید و همه چیز بین جناح های متخاصم، در خیابان ها مورد تصفیه قرار گیرد. 

تا این دم، اتفاقات به گونه یی بوده که برنامه ریزی و محاسبات ارگ در چندین جهت با مقاومت و شکست مواجه شده است. از بلخ تا کابل، از ننگرهار تا هرات سد بندی در برابر این پلان به طور منظم سازماندهی شده است. نیروهای ائتلاف شمال، درتمامی محاذات آماده گی نشان می دهند که در صورت وقوع یک کودتای درونی، برای احتراز از جنگ های خیابانی و راه یابی طالبان به مراکز شهری، ارگ را محاصره کرده و زمینه را برای ایجاد یک شورای مؤقت فراهم کنند.

این مسایل، علنی در بحث های سران ائتلاف شمال از همین حالا مطرح است وکدام شوخی و تردیدی هم درکار نیست. سران اجرائیه برای گرفتن قدرت تا اعلام تاریخ بعدی انتخابات، جز به جز به مواد توافق نامه استناد می کنند. هیچ کس نمیداند در صحنه عملی چه واقع خواهد شد.

 البته جامعه بین المللی پیش بین چنین وضعی بوده است. از آن جایی که امریکا از جناح دکترغنی در تطبیق سیاست حذف و یک دست سازی حکومت حمایت نمی کند، سفرای امریکا، انگلیس و مقامات اروپایی پیشاپیش مشورت های گسترده یی را با استاد سیاف رهبر شورای حراست و ثبات انجام داده اند.
در صورت سربلند کردن یک بحران اجتماعی- سیاسی جدید، ناگزیر، رهبری حکومت موقت به استاد سیاف واگذار می شود تا به مرور، شرایط لازم برای راه اندازی انتخابات، یا لویه جرگۀ اضطراری را مهیا کند. سیاف، مخالف کلیدی ائتلاف نظامی جنرال دوستم با جناح حکمتیار است ومعاملۀ یک جانبه دکترغنی با حکمتیار هرچند معلق مانده اما به تازه گی متنی که در اختیار شورای صلح است، ظاهرن آماده امضاء شده است.