-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مهر ۹, جمعه

آقای کرزی، فقط درگفت وگو با بی بی سی خود را بی عزت کرده اید!

حامد کرزی: من شاگرد استاد ربانی شهید هستم، حاضر هستم که به خاطر آوردن صلح و وحدت افغانستان بی عزت شوم.