-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ شهریور ۱۷, چهارشنبه

هشدار معنا دار ارگ به گردان های خیابانی شورای نظار

زیر آستین ارگ، چیزی پنهان است
رزمایش هیجانی و مسلحانه در سالروز شهادت آخرین چریک قرن بیست را هیچ نیرویی نمی تواند سد کند. 


گل نبی احمد زیی قوماندان گارنیزیون کابل : 
"فردا در روز " سالگرد مرگ احمد شاه مسعود" به هیچ صورت به افراد مسلح غیر مسوول ،قطار های وسایط تنظیم شده و افراد بی و بند و بار که نظم شهر را برهم می زنند اجازه گشت و گذار در شهر داده نخواهد شد.در این زمینه به کمیسیون برگزاری مراسم و بنیاد احمد شاه مسعود نیز کتبی اطلاع داده شده است. نیروهای امنیت ،پولیس و اردو در تمام شهر امنیت شهروندان را تامین خواهند کرد. "

اشاره: پلیس ونیروهای امنیتی هرگز با مردم نخواهند جنگید. جنگی را که ارگ پلان کرده، پس لگدی اش غیرمنتظره خواهد بود. حکومت به این بهانه قصد دارد تمهیداتی به ظاهر موجه راه بیاندازد تا انتقام رستاخیز خیابانی برای ظهور آبرومند و دوباره حبیب الله کلکانی را بگیرد. همه چیز پیشاپیش شکست خورده است. گل نبی خان اگر در گفتار خود صادق است، مسیرهای تروریزم را که پوره برایش معلوم است، افشا و انسداد کند. هفت صد تروریست اعدامی زیر ریش شان در زندان خوابیده است.