-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ شهریور ۲۱, یکشنبه

کابل نباید بر منافقت پاکستان درمورد گشایش مشروط بندر واگه سکوت کند


به گزارش روزنامه اکسپرس تریبیون چاپ پاکستان، نفیس ذکریا سخنگوی وزارت خارجه پاکستان به روز شنبه اظهار داشت که پاکستان حرکت کاروان های حامل تولیدات تجار افغان به سوی بندر واگه را متوقف نکرده است.
وی درگفت و گو با بخش اردو بی بی سی گفته است: پاکستان به تعهدات خود جهت فراهم آوری تسهیلات ترانزیتی بازرگانی به آن ها عمل کرده است. وی تصریح کرده که مطابق توافق دو جانبه تجارتی بین کابل و اسلام آباد، فقط کالا های هندی نمی توانند از راه پاکستان به افغانستان وارد شوند.