-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مهر ۵, دوشنبه

حامد کرزی برای پانزده میلیون دالر سرود حسرت کاذب سرداد وگفت اگر چنین مبلغی را دراختیار داشت، انتخابات امریکا را مهندسی می کرد؛ اما بازرس ویژه امریکا نرم و گزنده برایش آدرس داد که پول کافی درحساب وی دریک بانک آلمان وجود دارد. حالا کرزی خاموش است. بدبختی یک سیاست مدار هم حد واندازه دارد.