-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ شهریور ۳۰, سه‌شنبه

دیگ اختلاف برسر حکمتیار دو باره به جوش آمده است

خبرها حاکی اند که هیچ اختلاف اساسی بین ائتلاف شمال و حکمتیار حل نشده و ابتکار صلح «مسلح» کاملن در دست یک جناح است.


خبرمی رسد که اختلاف درون حکومتی بر سر دادن امتیازات و «اعزاز» حکمتیار بار دیگر بالا گرفته است. علی رغم اظهارات آشتی جویانۀ دکترعبدالله و دادن اطمینان رسانه یی، برخورد های پرخاش آمیز در سطوح متوسط فرماندهان و نخبه گان نسبتاً رادیکالیست در اردوگاه ائتلاف شمال به قوت خود باقیست.

 تاکید اصلی بر خلع سلاح حزب اسلامی و بستن جبهات جنگ است ( با قید این که حزب اسلامی ثابت کند که درکدام ولایت جبهه جنگی دارد و سلاح های خود را به کدام مرجع تحویل میدهند.)

ظاهرن ملاحظات تمامی جناح ها روی بندها و مواد موافقتنامه درنظر گرفته شده اما محور اصلی محافظه کاران ضد حکمتیار در اطراف استاد سیاف مستقر است و این دسته از سازش «تنظیمی» احتمالی بین حزب اسلامی و جمیعت اسلامی حمایت نمی کنند. 
امشب نیز رایزنی های نهایی در دست انجام است. این درحالی است که در سطح شهر، گراف اضطراب امنیتی همزمان با اعلام رسمی پیوستن حکمتیار به دولت درحال صعود است.