-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ شهریور ۲۰, شنبه

نوک تیز سخنان انتقاد آمیز دکتر عبدالله متوجه تلویزیون «ژوندون» و مهمانان قراردادی آن ها بود که در از چند روز به این سو، یک کارزار بی سابقه قومی را به راه انداخته اند.