-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ شهریور ۲۸, یکشنبه

دکترغنی: پاکستان ما را نشناخته است

رئيس جمهور غني: ما با دنيا وصل شده ايم!


بخشي از گفته هاي رئيس جمهور در مصاحبه با ان دي تي وي هند:

"اگر ما پاكستان را اجازه ندهيم، چگونه با تاجيكستان، ازبيكستان و ساير كشورهاي آسياي مركزي، تجارت انجام خواهد داد؟! از كدام راهي؟!

حالا ما عضو سازمان جهاني تجارت هستيم؛ و معاهده اي در مورد حق دسترسي كشورهاي محاط به خشكه وجود دارد كه به اساس آن، ما بصورت قانوني موضوع حق دسترسي ما را با پاكستان، پيگيري خواهيم نمود.

اما، بايد خاطر نشان سازم كه كنش هاي يك جانبه، واكنش هايي را در پي خواهند داشت. افغانستان براي دسترسي به جهان، 'بالاي يك كشور اتكاء نمي كند'. در ماه نوامبر خط آهن تركمنستان به بندر آقينه خواهد رسيد، از آن به بعد،  ما با اروپا تنها ٥ تا ٧ روز فاصله خواهيم داشت؛ تنها اين نه، قطار آهن چين به حيرتان رسيد و خط آهن از ايران به هرات هم به سرعت كار اش تمام شد.

آناني كه فكر ميكردند ما قادر به فكر و كار چند بعدي نيستيم و همزمان با رويارويي با يك جنگ تحميل شده، به انكشاف و توسعه نميتوانيم بپردازيم، ما را نشناخته اند!"

از برگه احمد جواد