-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مهر ۴, یکشنبه

رقص یک خواننده زن در مقابل مسجداعتراض گسترده مسلمانان در برابر اقدام خواننده زن روس، او را ناگزیر به عذرخواهی و حذف فیلمی کرد که احساسات مسلمانان را جریحه دار کرده بود.

به گزارش العالم، "رزیدا گانیولینا" خواننده روس بعد از جار و جنجال زیادی که با انتشار ویدیویی از رقص و خوانندگی او مقابل ساختمان مسجدی درمنطقه تاتارستان به راه افتاد، تلاش کرد با عذرخواهی و حذف ویدیوی مربوطه، بر این اقدام غیر اخلاقی خود سرپوش بگذارد.

اقدام این خواننده موجی از اعتراض های گسترده مسلمانان روسیه را به دنبال داشت و مقام های رسمی تاتارستان هم تاکید کردند از طریق قضایی موضوع را پیگیری کنند.

مسلمانان جمهوری تاتارستان، این خواننده روس را به بی احترامی به ارزش های اسلامی متهم کرده و ضمن انتقاد شدید از او درارتباط با بی احترامیش به ارزش های دینی آنان به ویژه " کامیل خازرات سامیگولین " مفتی تاتارستان، به دستگاه قضایی شکایت کردند.