-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مهر ۱, پنجشنبه

جهان مي داند رهبران طالبان دركجا زندگي مي كنند!

نوشته نجیب الله «مهاجر»


بياينه استاد دانش در سازمان ملل جزء بهترين بيانيه هاي بود كه تا كنون از سوي مقامات كشورمان در اين مجمع بين المللي ايراد شده است. ايشان با متانت و زيركي قابل وصف از موضع حكومت افغانستان در جنگ با تروريسم دفاع كرد ودستاوردهاي آن را نيز با منطق قابل قبولي به رخ جهان كشيد.
ايشان بر خلاف روحيه محتاطانه اش از فرصت تاريخي إيجاده شده عليه پاكستان به درستي استفاده كرد و بامخاطب قرار دادن اعضاي سازمان ملل، از انان خواست تا از توسل به سياست دوگانه در برابر تروريسم و پاكستان كه فعلا به پايگاه رهبران طالبان و ساير تروريستان تبديل شده است، خود داري ورزند و بيشتر از اين نگذارند پاكستان و تروريسم تحت حمايت آن، نظم جهاني رابا خطر روبرو نمايد. معاون رئيس جمهور با صراحت خاطر نشان ساخت كه حهان ميداند رهبران طالبان در كجا زندگي مي كنند.
ايشان به درستي به قربانيان سالها جنگ و خشونت در كشور إشاره و به حق از وحدت ملي وبرادري در كشور، نمايندگي نمود.
براي ايشان درپهلوي درخشش درعرصه هاي قانونمداري و دولتداري خوب، تلاش بيشتر براي اجراي عدالت و تأمين مشاركت نيز خواهانم.