-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ شهریور ۱۲, جمعه

اتاق مشترک اردوغانی ها و شبکه حکمتیار در «شیرپور»

درخانه جنرال دوستم چه خبر است؟


اخبار واصله به گزارش نامه افغانستان حاکی اند که مصاحبان جوان جنرال دوستم، وابسته به نسل دوم جنبش ملی (عمدتاً اردوغانی)، هریک بشیراحمد «ته ینج»، عنایت الله «فرهمند» و وحیدالله «شهرانی» دراقامتگاه رهبر جنبش ملی- اسلامی در شیرپور اتاق مشورتی و سبوتاژی تشکیل داده اند. همان «فرهنگیانی» که دوستم را «غلط فهمانده بودند» همین حلقه است.

 رکن اصلی این دایره، مشاوران رجب طیب اردوغان رهبرحزب کار و توسعه ترکیه، جنبش ملی واسلامی و حزب اسلامی حکمتیار اند و ائتلاف «شورای هم آهنگی» که بیست و چهار سال پیش بین حزب اسلامی و جنبش به هدف اضمحلال حکومت استاد ربانی شکل گرفته و سرکوب شده بود؛ دو باره با ساختار جدیدی احیا شده است.

ازین قرار مرکزعملیات سه جانبه در اقامتگاه جنرال مفتوح است.

جمع بندی مجموعه گزارش ها نشان می دهد که ارگ با ترصد وضعیت، تحولات را به نفع خود جهت می دهد. نکتۀ تازه درین ماجرا این است که وحیدالله «شهرانی» عضو برجسته تیم حامد کرزی، به یاری حلقه مرموز و خاص درکابل وحمایت حزب کار وتوسعه، طبق محاسبات خودش، امیدوار است به مقام رهبری سیاسی جنبش ( پس از جنرال دوستم) دست یابد. درین که آیا جنرال ازین تحرکات مطلع است یا خیر، هیچ گزارشی دستیاب نشده است.

بشیراحمد ته ینج مسئول کار مشترک با نماینده های حزب اسلامی درکابل و شمال است وجلسات با حزب اسلامی، درآستانۀ آمد آمد احتمالی حکمتیار به کابل بُعد تازه یی به خود گرفته است. حزب اسلامی تلاش دارد که حکمتیار تحت پوشش امنیتی جنرال دوستم وارد کابل شود.

گزارش مشعر است که این حلقه، جنرال دوستم را وادار کرده بود که پاسبانان مسلح را در قلعه شهر آراء مستقر کند. اردوگاه شمال- شرق به رهبری عطا نور و استاد سیاف گام به گام رد پای گروه تازه فعال شده را دنبال می کنند. این درحالی است که براساس همین گزارش، قرار است رجب طیب اردوغان نخست وزیرترکیه جهت رسمی کردن اتحاد حزب اسلامی با ترکیه وجنبش ملی، ظرف روزهای آینده وارد کابل شود. 
خبرسفر اردوغان سری است و از هیچ مرجع رسمی تا کنون درز نکرده است. تحلیل های اطلاعاتی مشعر اند که رخنه ترکیه با هجوم سر راست به سوریه و پل زدن جدید به سوی کابل- شمال از سوی شبکه های ایرانی با حساسیت و استعجال دنبال می شود. ایرانی ها هرگاه تشخیص دهند این دسته راه را برای مارش داعش به سوی شمال باز می کنند؛ با تمام قوا علیه آن دست به عملیات خواهد زد.