-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مهر ۳, شنبه

اسد «بودا» خدا قوت به تو، تو تسلی ناپذیری

آدمي، مي ميرد
-----------
عيسي نوري گفت: مادرت، مرده است. آري، ليلا، مرده بود، دور از خانه، در آرزوي خانه. خبرِ مرگ ليلا را از كسي شنيدم كه برايم مثل ليلا عزيز است: نوري. خبرِ مرگ او گيج كننده بود. كاري از دستم بر نمي آمد. زندگي او، براي ابد پايان يافته بود. كاري نمي شد كرد. به يادش موسيقي گوش دادم و خاطراتِ دوران كودكي ام را مرور كردم. آدمي، مي ميرد. خوب است كه مرد. خوب است كه روزي بميرد و رنج هايش پايان يابد. ياد و نامش بلند باد!