-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مهر ۹, جمعه


من در مطلب شب گذشته، «صلح سکایپی» نوشته بودم. برخی از دوستان، از جمله یاسر «محسنی» از روی لطف توضیح دادند که بیانیۀ حکمتیار قبلن ضبط شده و بعد از ویرایش چند مرتبه یی play  شده بود. ازین قرار، من اشتباه کرده بودم و برای  رفع تقصیر، کوتاهه یی نوشتم و بار دیگر از جوان های با درایت سپاسگزارم. مامون