-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ شهریور ۲۸, یکشنبه

درد و پیچش پاکستان از اثر اشتباهات در برابر افغانستان

دی نیوز روزنامه پاکستانی چنین نوشته است:روزنامه دی نیوز روی پالیسی پاکستان در قبال افغانستان انتقاد کرده، مقالهء راتحت عنوان " درک نادرست از افغانستان" به نشر رساند که در قسمتی از آن می‎نویسد:

تعداد اندک از پاکستانی‎ها که با هر نظریه سیاسی مربوط باشند، افغانستان را یک کشور مستقل می‎دانند.

رونامه دی نیوز چاپ پاکستان می‎نویسد، نزدیک گروه راستگرا پاکستانی افغانستان کشوریست که آن‎ها می‎تواند جنگ با هندوستان را در آن به پیش ببرند.

نویسنده مقاله روزنامه دی نیوز پاکستان می‎نویسد، این نظریه در باره افغانستان زمانی اوج می‎گیرد که مسئله روابط پاکستان با هند مطرح شود.

نویسنده مقاله چاپ شده در روز نامه دی نیوز پاکستان در ادامه می‎نویسد، عکس العمل ما در برابر امضای قراردادی بندر چابهار بین افغانستان، هند و ایران نشان داد که ما تا چه حد، هرچه را از عینک هندوستان می‎بینم و اهمیت افغانستان را از نظر می‎اندازیم.

روزنامه دی نیوز همچنان بر پالیسی اسلام آباد در ارتباط به مسایل تجارتی، سیاسی و اقتصادی افغانستان انتقاد کرده می‎نویسد، اگر نشنالیزم متخاصم و خود خواهی را یک پالیسی گفته بتوانیم، پس سیاست ما در برابر افغانستان یک مشکل دارد و آن این است که نزد ما افغانستان و مشکلات مردم این کشور، اهمیت ندارد.

به گفته این روزنامه، پاکستان، با وجود همه میراث‎های مشترک هرگز تلاش نکرده که افغانستان و فرهنگ آن را بشناسد.

روزنامه دی نیوز در پایان مقاله همچنان بر سیاست پاکستان در ارتباط به افغانان مهاجر انتقاد می‎کند و آن را انگیزه سیاسی و در مناسبات با افغانستان، تغییر پذیر می‎داند.