-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ شهریور ۳۱, چهارشنبه

پاکستانی ها اکنون به چیزهای بیهوده خود را تسلی می دهند

 پاکستان به صدمات برخاسته از اختلافات غنی- عبدالله و پیروزی ترمپ در انتخابات چشم دوخته اند.
 

 
طلعت مسعود یک بازنشسته پاکستانی طی مقاله یی در اکسپرس تربییون از اختلافات غنی- عبدالله ابراز شادمانی کرده و گفته است که این وضع روحیات مردم افغانستان را تضعیف کرده است. وی همچنان گفته است که امریکا ازین احوال سرخورده شده چنانکه جنگ افغانستان به عنوان امری جدی در کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری آن کشور جایی ندارد. به نوشته طلعت مسعود دونالد ترمپ تاکید کرده که وی خواهان آن است که قوای امریکایی افغانستان را ترک گفته و این کشور را به حال خودش واگذارد.
طلعت خان به این موضوع هم اشاره کرده که هیلاری کلنتون نیز مایل است که نیروهای امنیتی افغانستان خود شان مسوولیت تامین امنیت کشورشان را به دوش بگیرند تا نقش قوای خارجی به حداقل کاهش یابد. طلعت خان بازنشسته فرموده است که هرچند ناتو و امریکا درین مساله تا سال ۲۰۲۰ تعهداتی سپرده مگر درین زمینه کدام ضمانتی وجود ندارد.