-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مهر ۱, پنجشنبه

از پکۀ کهنه باد برخاست!

بشیر قاسانی روایت فرمود:

ويب سايت روهي پشتو گزارش داده است كه ضرار احمد مقبل شب گذشته در خانه حامد كرزي امان الله خان را خائين و غدار گفته است.
بر بنياد گزارش روهي، مقبل اين سخنان را در واكنش به گفته هاي حامد كرزي كه در لندن بر ضد امير حبيب الله كلكاني گفته بود، بيان كرده است. 
روهي تاكيد كرده، اين سخنان مقبل در نشستي كه در خانه حامد كرزي در باره آينده حكومت وحدت ملي برگزار شده بود، بيان شده است.