-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ شهریور ۲۰, شنبه


هارون‌ نجفی‌زاده:
در پیدا کردن منزل احمد مسعود، فرزند احمدشاه مسعود، فرمانده فقید مجاهدین اندکی سرگردان شدیم.
او از خود در کابل خانه ندارد و در منزل پدربزرگش اقامت می‌کند.
در مقایسه با فرزندان بسیاری از رهبران سیاسی و مجاهدین افغانستان که پشت دیوارهای بتونی شدیداً محافظت شده و در حلقۀ نگهبانان بی‌شمار تا به دندان مسلح زندگی می‌کنند، احمد زندگی عادی دارد. هیچ مسلحی از اقامت‌گاه او و در پشت در خانه‌اش محافظت نمی‌کند، هرچند چند بادی‌گارد شخصی دارد.
همین نبود دیوارهای امنیتی، پاسگاه پلیس یا حضور سنگین شبه‌نظامی خانه احمد را از چشمان ما پنهان کرده بود.