-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مهر ۸, پنجشنبه

اشتباه حساس حکمتیار برای چنگ زدن دیرهنگام به بزنس صرفن پشتو گویی

یعقوب «یسنا»


چند روز پیش با یکی از دوستان و همکاران... صحبت می کردم که گرایش به حزب اسلامی حکمتیار داشت؛ این که چیها گفتیم، بماند! ایشان فارسی زبان بودند و «گفتند که اکثر اعضای حزب، فارسی زبان ها استند و حکمتیار، مسایل زبانی و قومی را همیشه به عنوان واقعیت اجتماعی و فرهنگی افغانستان درنظر داشته و احترام گذاشته است». حالا می خواهم از همین همکار بزرگوارم بپرسم که چرا برای احترام شما، رهبر بزرگوار تان حتا یک کلمه به فارسی دری صحبت نکرد؛ یا از این همه اعضای حزب که شما از حضور آنها در حزب اسلامی سخن می گفتید، سزاوار سخنان رهبر نبودند که با زبان خود شان (فارسی دری) حتا از روی مصلحت، مورد خطاب رهبر شان قرار می گرفتند؟
تقدیم به: ن. آ!