-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ شهریور ۲۷, شنبه

مخالفت مجددی، دکترعبدالله واستاد سیاف با آمدن حکمتیار

مخالفت جمعی ائتلاف شمال، اگر از مرجعی واحد بروز کند، حکمتیار نه در کابل، و نه درکدام جای دیگر، به ایجاد وضع الجیش های شبه نظامی موفق نخواهد شد. 


خبرهای دقیقی در دست است که علی رغم نارضایی و مخالفت جناح های مختلف دولت «وحدت ملی» با مسودۀ توافق نامه با گلبدین حکمتیار، تصمیم گرفته شده که با اعلام رسمی جور آمد با حکمتیار، همه نیروها در برابر اقدامی انجام شده قرار بگیرند.

درحالی که از نیمه امروز، شماری از جاده های منتهی به مرکز شهر کابل درنظارت کامل نفرات امنیتی قرار گرفته، گفته می شود که حکومت برای استقبال و انتقال حکمتیار آماده گی می گیرد. این درحالی است که صبغت الله مجددی، دکترعبدالله رئیس اجرائیه و استاد سیاف رهبر شورای حراست وثبات، از جریانی که شکل گرفته راضی نیستند و امکان هرنو اقدام علیه این وضع متصور است. این جناح ها مخالف انتقال نفرات مسلح حزب اسلامی به کابل اند.
موازی با این جبهه گیری ها، طرفداران حکمتیار از توافق با یک ضلع حکومت ( جناح دکترغنی) سخن می گویند و ائتلاف شمال را به «سنگ اندازی» به هدف اخلال پروسه متهم کرده اند.

هرچند آمدن حکمتیار بدون توافق ایران، هند و امریکا نا ممکن است، اما هنوز روشن نیست که موضع ایرانی ها و ائتلاف شمال ( دشمن اصلی حکمتیاردر سطح داخلی) چه گونه است. حلقات ائتلاف شمال ناگهان اُفت کرده اند. 
درهمین حال، سایت فرهنگی- اطلاعاتی «روهی» که به زبان پشتو منتشر می شود، خبر داده که استاد سیاف صریحن با شرایط جور آمدن با حکمتیار از در مخالفت پیش آمده و حتی از بیمارستانی در دهلی، مراتب نگرانی و هشدار خود را به کابل مخابره کرده بود. مخالفت جمعی ائتلاف شمال، اگر از مرجعی واحد بروز کند، حکمتیار نه در کابل، و نه درکدام جای دیگر، به ایجاد وضع الجیش های شبه نظامی موفق نخواهد شد.