-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مهر ۹, جمعه

نسل جوان فعال ومنطقی می اندیشد

منصور «موحد» نوشت: 
از فیسبوک غر می زنید که حکمتیار آمد!
کدام یک از شما رفتید به خیابان و فریاد زدید که ما بی عدالتی را نمی پذیریم؟ خداوند هر ملتی را مستحق چیزی دانسته و ما مستحق همین سیل و تماشا هستیم، این یک واقعیت است اگر 1000 نفر شما را امروز در یک انتحاری در کابل بکشند و فردا از شما بخواهند 10000 نفر به جاده بیایین تا برعلیه بی عدالتی و کشته شدن اعتراض کنیم 100 نفرتان به زور می آید.
از فیسبوک بیانیه آب و تاب دار ننویسید و سکوت کنید که سکوت میراث خوبی برای تان است!