-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ شهریور ۱۶, سه‌شنبه

دو نفر از کارکنان موسسه پاملرنه با انتحاری ها از قبل همکاری داشته و آنان را به موسسه هدایت کرده اند.