-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مهر ۹, جمعه

دشنام نرم و گدازنده وهشدار عبدالله به حکمتیار و کرزی

داکترعبدالله عبدالله:
امروز هم دوره مقاومت است!