-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ شهریور ۲۳, سه‌شنبه

احتمال افزایش کمک نظامی هند به کابل

هندی ها به فاز جدیدی در دفاع از افغانستان وارد می شوند.به گزارش روزنامه (Mumbaimirror) رئیس جمهور غنی در دیدار فردا از دهلی، به هدف دستیابی به کمک های نظامی بیشتر با نخست وزیر مودی، از نزدیک مشورت خواهد کرد. درگزارش آمده است که احتمال قوی وجود دارد که هند، تقاضا های کابل برای افزایش کمک های نظامی به کابل را خواهد پذیرفت. 
وزارت خارجه هند به روز شنبه گفت: این دیدار زمینه های تقویت بیشتر روابط بین دو کشور را به وجود می آورد و مشورت ها میان دو کشور دوست و همسایه در سطوح بالا انجام می گیرد. دکترغنی درین سفر درمجمع روشنفکران و بازرگانان هند سخنرانی خواهد داشت.