-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مهر ۱, پنجشنبه

آمدن حکمتیار مبهم شده است

از برگۀ کاوه «جبران»
مضای تفاهم‌نامۀ سیاسی حکومت با حکمتیار با سکوت غریبی همراه است. تنها صدای مخالف نقاب‌پوشان حزب همبسته‌گی؛ به یمن دخالت رییس شورای ولایتی بیش از بیست دقیقه دوام نکرد. مخالفان سنتی‌یی چون جمعیت که نفعی از واقعه برده و حمایتش را قبل از قبل اعلام کرده است.سایر نهادهای مدنی و فعالان مدنی به حتم پروژه‌های فربه‌تری پیش رو دارند. به این سکوت گوش فرا دهید؛ سکوتی‌ست از جنس سکوت قربانیان خفته در گورستان!