-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ آبان ۷, جمعه

حاکمیت تک قومی در افغانستان درهمان بهار 1371 درهم شکسته و تاریخ دگرگون شده است؛ اما یکی از سخت جانی های کشوری با اقتصاد ورشکسته و فرهنگ اجتماعی بی رمق این است که عادات و رسوم سنگک شده را تا دیرزمانی حفظ می کند. همین عادات، از هر آدم تک اندیش یک معتاد درست می کند. آسیاب واقعیت ها به مرور، این مجموعه را آرد می کند و زمان گیر است.