-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مهر ۱۰, شنبه

معلوم می شود که ملک «ستیز» رنگین خان را نشناخته

یادداشت دکتر ملک ستیز عنوانی بی حیا ترین اپورتونیست تاریخ معاصر افغانستان


ملک ستیز پژوهشگر ارشد روابط بین المللی:
اگر دوست دیرینه‌ام دکتر سپنتا هنوز هم در کنار سیاست‌مدار بی‌ثبات و بی‌مایه‌ یی چون کرزی قرار دارد، دوستی‌اش‌را به چالش می‌گذارم. به‌ سیاست‌شناسی چون وی شایسته نیست که هم‌ باوری با کرزیِ طالب‌منش را تحمل کند. حمایت کرزی از طالبان و حمایت سپنتا از کرزی، سنگ محکمی به شیشه‌ء ظریف کانونِ ‌ارزش‌های حقوق شهروندی می‌کوبد.
به‌ دکتر علوم سیاسی نزیبد که چنین هدفی را دنبال کند.

اشاره:
استاد غفور آرزو حالا خاموش است.
ایشان فراموش کرده که درخانه لطیف پدرام، ( فکرمی کنم سال 2006 بود) سپنتا را نمایندۀ تاجیکان به قلم میداد و چیزهایی دیگر... که نا نوشته بِه؟! روزی که بعد از مصاحبه با سپنتا از ارگ برگشته بودم، استاد غفور آرزو هم به خانه پدرام آمد و از «تقرر» سپنتا چنان غرق درشعف بود که... بگذریم.
 حالا که سپنتا یک حرفی هم در بارۀ معاملۀ مشترک ( خودش وکرزی)  به هدف همکاری با تروریزم نمیزند، این گره درکجا باید باز شود؟ رنگین خان درخصوص آزاد سازی هزاران تروریست چند ملیتی از زندان ها آن هم درزمانی که نام «مشاور شورای امنیت ملی» را بدون هیچ پیشینۀ تجربی یدک می  کشید، از چه رو «دهن بند» از صورت خود برنمی دارد؟

 او که به جای ریزه خواری های مکرر از سفرۀ از رونق افتادۀ تئوری های کهنۀ روشنفکری، گه گاه دراز گویی های بی نظم و تهوع آوری را قی می کند، بدین بهانه به حساب خودش رد پا گم می کند. مشخص؛ او باید از هولناک ترین راز زندۀ برده گی سیاسی خویش پرده بردارد. از آن زمان تا کنون، هزاران منسوب اردو، پلیس، امنیت ملی و شخصیت های مهم از سوی دسته جاتی که به همکاری مشترک کرزی، فهیم و سپنتا به محاذات جنگ برگشتانده شده بودند؛ جان باخته اند.