-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مهر ۱۰, شنبه

کسی برای این پرسش لطیف «پدرام» پاسخ دارد؟

قدرت مسالمت آمیز انتقال کرد یا زیرفشار آمریکایی ها وفشارهای داخلی یک عده یی انگشت شمار اعضای جمعیت اسلامی، یک عده یی معامله گرو فرصت طلب درهمسویی با آمریکایی ها، به وسیلۀ گروه غیرمستحق ومزدور غصب گردید ودر نتیجه حاصل زحمات جان فرسای رهبرشهید، قهرمان ملی وبقیه نیروهای باشرف وصادق مقاومت به فساد وتباهی کشانده شد؟