-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مهر ۱۷, شنبه

وقتی کندز به زمین سوخته تبدیل شود، اجازۀ سفر به جنرال دوستم ( البته بدون لشکرجنگی) داده خواهد شد

 مشاروان ارشد دکترغنی از لشکربری جنرال دوستم به کندز به شدت مشوش اند و جلسات فشردۀ شبانه در دفتر حنیف اتمر و دکتر غنی ادامه دارد. حنیف اتمر بدین نظر است که رفتن جنرال دوستم، وضع کندز را بدتر ساخته و تاریخ سقوط دکتر نجیب الله تکرار می شود. جنرال دوستم منتظر «اجازۀ» دکترغنی و اتمر است. روزگار این جنگجوی پیر و کهنه کار را ببین که امروز برای رهایی مردمش از کشتار و تجاوز، چشم انتظار اجازه کسانی است که هرگز طعم جنگ و تباهی نچشیده و اساساً نگاه شان به جنگ افغانستان، نگاه هیتلر و فرانکو است.