-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مهر ۳۰, جمعه

 تاکنون سران تاجیک و هزاره و ازبک متمایل و زیر سایۀ یکی از کشورهای ایران، روسیه، ترکیه یا هند بوده اند و کاری به کار غرب و غربی ها نداشته اند؛ حال با تیره گی روزافزون و تشدید تنش ها در روابط مسکو واشنگتن یا تهران ریاض، درحال قمار بر سر مرگ و زندگی خود هستند!

 این تحرکات اگر از روی دوراندیشی و با سنجیدن تمام جوانب و عواقب باشد می تواند حسن روابطی معقولانه را ببار بیاورد وگرنه به سوء روابطی مزدورانه منجر خواهد شد که در میدان جنگ نیابتی قدرت ها که یک طرف ایران و روسیه و طرف دیگر عربستان و امریکا هستند می تواند جان شان را بگیرد و آنان را به صلابه بکشاند.