-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مهر ۲۱, چهارشنبه

فهم تجربی نسل جوان، گه گاه محشر می کند

به این فرستۀ هوشمند «فرارودی» نگاه کنید:


تازه به اين نتيجه رسيدم ام كه توفيق ديدن دو اتفاق برايم ميسر نخواهد شد؛
يكي رفتن جنرال دوستم به قندز به هدف پاكسازي اين ولايت از لوث تروريستان و رهايي مردم آن از شر جنگ و در بدري.
و دومي، ظاهر شدن چهره دومي داكتر عبدالله كه در آن مردانگي، صداقت، مسووليت، وفا به عهد و شجاعت همراه بوده باشد! 
اما أولي ممكن است، و دومي به رويأ مانند است