-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مهر ۱۱, یکشنبه

جنرال رازق باید از پاکستان معذرت بخواهد

پس چرا رازق خان پیشقراول نسل کشی شاگردان ملاعمر و ملادادالله در حوزۀ طالبستان است؟
ملاعمر و ملادادالله که مجاهدان بزرگ و قهرمانان رؤیاهای جنرال رازق قوماندان پلیس قندهار بوده اند، وی در قندهار با کی می جنگد و درچند سال اخیر، چرا زیر شعار جنگ با پاکستان و اجیران آی اس آی، این همه هیاهوی طالب کشی راه انداخته است؟
طبیعی می نماید اگر رازق پلیس بعد ازین گفتار خویش، پیام آشتی و اخوت به سران آی اس آی ارسال کند و از اعمالی که انجام داده، توبه کند. زیرا، او از پیشانی خود لوحۀ ضد پاکستان و ضد طالب آویخته بود.

 رازق سواد چندانی ندارد و از رفتاری که در خیمه لویه جرگه در مقابل حامد کرزی اتفاق افتاد، جریحه دار شده بوده و حیران مانده بوده که چطور به دفاع از ولی نعمت خود واکنشی نشان دهد و  دلش را خالی کند. خبرهایی وجود دارد که یک گروه از درمانده های قومی نیز بسیار تلاش به تحریک وی کردند.  گپ هایی که رازق زد، در واقع میلۀ تفنگ را طرف خودش نشانه رفته و جنگ وکشتاری را که در قندهار رهبری می کند؛ یک قلم نفی کرده است.
شاید وی می خواسته طور دیگری ماجرا را توضیح دهد؛ مگر خطای لفظی پیش آمده و متوجه نبوده که سخن همچو تیریست که از کمان جهید، باز برنگردد. اگر قانون اجرایی شود وی شاید به خاطر حمایت از رهبران تروریستی وابسته به پاکستان از کار برکنار شود.