-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مهر ۲۵, یکشنبه

جنرال دوستم بدون «اجازه» شلیک کرد

جنرال مشوش چرا چنین گفت؟


جنرال دوستم سرانجام «اجازه» یافت به شمال سفر کند. او مجوز از حنیف ودکترغنی گرفت؛ و دومی ها از امریکایی ها مجوز گرفتند. اصل اجرایی کردن اپراتیفی امور همین است.

پرسش بی جواب، هنوز این است که جنرال برای چه کاری به شمال رفته است؟ حاصلِ سه سفر قبلی وی نشان داد که هرهدف دیگری می تواند درپس این سفرهای رسانه یی مضمر باشد؛ جز جنگ سرکوبگرانه علیه تروریزم. پالیسی جنگ نیابتی، حفظ وریزرف شبکه های شبه نظامی است؛ نه امحای آن ها.

جنرال دوستم دربیان انتقالات نفرات داعش از مسیرهای شمال شرق و شمال غرب افغانستان، به همکاری"سازمان اطلاعات ارتش پاکستان" و همچنین بخش‌هایی از"نیروهای امنیتی یا غیرنظامی" اشارتی داشت.

نکته یی ممنوع از زبان جنرال بیرون پریده است: «یک تعداد از نیروهای امنیتی یا غیرنظامی» درنقش جاده صاف کن ها برمسیرکاروان های داعش درفعالیت اند. این گروه مدت هاست در ادبیات رسانه یی «ستون پنجم» نام گرفته است که رهبری آن را ( به گفتۀ بسیاری از حلقات شورای نظار) حنیف اتمر برعهده دارد.

همکاران داعش در «نیروهای امنیتی یا غیرنظامی» به غیراز خلیل «اندرابی»، نظامیان شوونیست وخائن، نظامیان بدوی مشرب وفادار به حامدکرزی، حنیف اتمر وزیرمجموعه های پنهان آن ها دیگر چه کسانی می توانند باشند که هرگز دست مؤاخذه به سوی آنان دراز نمی شود؟

به ویدیوی منتشره درشبکه اجتماعی که گروه بزرگی از جوانان اردوی ملی را دراسارت طالبان هلمند نشان می دهد، نگاه کنید. چه کسانی آن ها را به دام انداختند؟ نیرویی مجهز با طیاره و لوژستیک، جمع نظارت عملیاتی امریکا و ناتو، چه گونه این چنین به اسارت درآورده می شود؟ پاسخ قاطع این سوال نحس، نزد اردوی امریکا، اتمر، حامد کرزی و دکترغنی است.
همین احتراز آن ها از دادن پاسخ، در ذات خویش پاسخی است که مردم گرفته اند.

 شبکه های اطلاعاتی روسی رسمن از حنیف اتمر ( درهمیاری با معصوم استانکزی) به عنوان مدیران انتظامی نفرات داعش در داخل افغانستان نام برده بودند. ظاهرقدیر، جنگ سالار مشرقی، پرده از روی همه چیز برداشته بود. اگر غلط گفته بود، سکوت حنیف اتمر و ستانکزی از بهر چه بود؟ اتمر که سرخود را در قضیۀ اعتراضات مردمی علیه کرزی نیز داخل می کند، مگر چطور دربرابر ادعا های زنده و مستند ظاهر قدیر زیرسایۀ خموشی خزید؟
جنرال دوستم نیز با حفظ دپلوماسی زبان، دقیقن، همان آدرسی را نشانه رفت که ظاهر قدیر و اداره اطلاعات روسیه، پیش از وی، تثبیت کرده بودند. 
 تفصیل عبارت هایلایت شدۀ « تعدادی از نیروهای نظامی یاغیرنظامی» که در همکاری مشترک با استفاده از امکانات دولت، دسته جات تروریستی را وارد افغانستان می کنند، زیاد دشوار نیست. خلیل «اندرابی» مهرۀ درشت خیانت، به اضافۀ حامد کرزی که درتلاش احراز نماینده گی سیاسی تروریزم، بی تابی می کند، از سروران این پروسه اند و فعلن درآغوش اعزازاین دولت داعشی به سر می برند. من فکر می کنم که درشکم سرپوشیدۀ حوادث جاری، موج هایی درتاب وپیچ است که به زودی دریک رشته انفجارات سیاسی ونظامی هویدا خواهد شد.