-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ آبان ۶, پنجشنبه

قدرت و هوشمندی شگفت انگیز نسل جوان درین عبارت کوتاه موج می زند

مظهر کاویانی خطاب به تمام خم گردن های چند ملیتی چنین نوشت: 
چشم امی غنی ره صدقه که ده امی دان دان تان می زنه و شما بی غیرت ها جز سر و صدا کاری نمی توانید.