-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مهر ۲۲, پنجشنبه

ترانۀ مجلسی خیلی جاذب از هنرمند بزرگ (دکتر ناشناس) که در حالت مستی ملایم و رؤیایی اجرا کرده است. آخ! کابل...ای اشغال گر ابدی روح ما...