-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ مهر ۲۱, چهارشنبه

حنیف اتمر! این حمله کار خودت است!

از قلم واسع «سروش»


حنیف اتمر مسئولیت حمله امشب کابل را به صورت غیر مستقیم به گردن داعش انداخته و گفته:
"ملت همديگر پذیر ما، اجازه نخواهد داد كه تروريستان با استفاده از تفرقه افگني مذهبي تجربه هاي عراق سوريه را در كشور ما تكرار نمايند"!
کدام داعش اتمر؟ چرا فکر می کنی مردم نمی فهمند؟ درست است که به شیادی و مکاری تو نمی رسیم، اما آنقدر هم بی خبر از اطراف خود نیستیم.
مگر همین تو، کرزی و غنی به خاطر دوباره به قدرت رساندن گروه وحشی طالبان آنها را به دو بخش طالبان خوب و طالبان بد تقسیم نکردید؟ اما وقتی دیدید این سیاست نتیجه نداد، نام آن بخش "بد" را داعش گذاشتید!
مگر همین تیم تان در ارگ برای ورود "راکتیار" سال ها برنامه ریزی نکرد تا بالاخره توانستید او را از جنایاتش تبرئه کرده بر گرده های مردم سوار کنید؟
این بار هم تلاش داری جنایات برادران عمامه پوش و نکتایی پوشت را به نام داعش به مردم قالب کنی که چی شود؟ که مردم جنایات طالبان را فراموش کنند؟ که مردم تصور کنند طالبان به بدی داعش نیستند؟ و فردا که آنها را بر گرده مردم سوار کردید اعتراض نکنند؟
خودتی لالا! خودتی...
مضحک تر پیام سخنگوی گروهک طالب که گفته این جنایت را ما نکرده ایم!
جمع کنید بساط تان را... می دانیم دست تان در یک کاسه است.
تو به هر رنگ که خواهی جامه می پوش، من از طرز خرامت می شناسم!