-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۵ آبان ۱۰, دوشنبه

برخی از منابع از تیره شدن روابط رییس جمهور با جنرال دوستم بر سر پول بیشتر و سفرهای خارج از تشریفات دولتی به ازبکستان و ترکیه و با احمد ضیا مسعود بر سر اجازه شکار غیرقانونی به شیخ های عرب بوده است که نشان از درد این مقامات از خطر قومگرایی برای مصلحت مملکت نیست بلکه از کم شدن منافع شخصی شان می باشد.